ลงทะเบียน ลงชื่อเข้าใช้
สพป.ขอนแก่น เขต 5 หน้าแรก

โปรไฟล์ของ kittisak http://main.kkn5.go.th/?1 [บุ๊คมาร์ก] [คัดลอก] [แชร์] [RSS]

บล็อก

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

เข้าชม/อ่าน 2099 ครั้ง16-7-2020 13:40

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ nps.kkn5.go.th
40050002 บ้านสำราญหินลาด bansumrarn.kkn5.go.th
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก nongtakai.kkn5.go.th
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล koksungwit.kkn5.go.th
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง bannondu.kkn5.go.th
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน kokklangnongpaen.kkn5.go.th
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา nonfunruea.kkn5.go.th
40050008 บ้านกุดกว้าง kudkwang.kkn5.go.th
40050009 บ้านขนวนนคร bankhanuan.kkn5.go.th
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง donmong.kkn5.go.th
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ nonghoitep.kkn5.go.th
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน banhuana.kkn5.go.th
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง huabeung.kkn5.go.th
40050015 บ้านกุดแคน bankudkan.kkn5.go.th
40050016 บ้านกุดเลา kudlao.kkn5.go.th
40050017 บ้านโนนทอง nonthong.kkn5.go.th
40050018 บ้านฝางน้อย fangnoi.kkn5.go.th
40050019 บ้านภูมูลเบ้า phumulbao.kkn5.go.th
40050020 บ้านสระพังข่า srapangkha.kkn5.go.th
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง nongkeunchang.kkn5.go.th
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ nongnokkian.kkn5.go.th
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด huaiarun.kkn5.go.th
40050024 บ้านห้วยทรายทอง huaisaithong.kkn5.go.th
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร bankudchim.kkn5.go.th
40050026 บ้านนาเปือย napueai.kkn5.go.th
40050027 บ้านโนนทันวิทยา nontanwit.kkn5.go.th
40050029 บ้านร่องสมอ rongsamor.kkn5.go.th
40050030 บ้านหว้า banwa.kkn5.go.th
40050031 บ้านห้วยม่วง huaimuang.kkn5.go.th
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา kokklangnonkun.kkn5.go.th
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ donhunnon.kkn5.go.th
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ nonjan.kkn5.go.th
40050035 โนนสะอาดพิทยา nonsa-atpit.kkn5.go.th
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง nonglumpuk.kkn5.go.th
40050037 บ้านโนนหนองแวง nonnongwang.kkn5.go.th
40050038 บ้านหนองสระ bannongsra.kkn5.go.th
40050039 บ้านกง(ประชานุกูล) bankong.kkn5.go.th
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ nongmeg.kkn5.go.th
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ nongpue.kkn5.go.th
40050043 โพธิ์ตากวิทยา potak.kkn5.go.th
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ nongsangwit.kkn5.go.th
40050045 บ้านหาด banhad.kkn5.go.th
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง mueadae.kkn5.go.th
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง sawangdonchang.kkn5.go.th
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา nongkungmon.kkn5.go.th
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ bannongno.kkn5.go.th
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี bannongsang.kkn5.go.th
40050051 บ้านนาหว้า bannawa.kkn5.go.th
40050052 บ้านป่าเสี้ยว pasiao.kkn5.go.th
40050053 บ้านเม็ง banmeng.kkn5.go.th
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา nongwang.kkn5.go.th
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ bannongwa.kkn5.go.th
40050056 บ้านดอนแขม bandonkham.kkn5.go.th
40050057 บ้านดอนหันสระบัว donhun.kkn5.go.th
40050058 บ้านนางิ้ว nangio.kkn5.go.th
40050059 บ้านยางคำ yangkhum.kkn5.go.th
40050060 ชุมชนหนองเรือ chumchonnongruea.kkn5.go.th
40050061 ท่าศาลาวิทยา tasala.kkn5.go.th
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม falueam.kkn5.go.th
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง bannongkung.kkn5.go.th
40050064 หนองไฮประชารัฐ nonghaipracharat.kkn5.go.th
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ banlao.kkn5.go.th
40050066 สะอาดประชาสรรค์ sa-atprachasan.kkn5.go.th
40050067 บ้านขามป้อม khampom.kkn5.go.th
40050068 โคกม่วงศึกษา kokmuangsuksa.kkn5.go.th
40050069 บ้านโป่งเอียด pongiat.kkn5.go.th
40050070 บ้านนาสีนวน nasinuan.kkn5.go.th
40050071 บ้านสัมพันธ์ sampun.kkn5.go.th
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว mueadaenongbua.kkn5.go.th
40050073 ชุมชนชุมแพ chumchonchumphae.kkn5.go.th
40050074 บ้านชุมแพ banchumphae.kkn5.go.th
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง bannongbua.kkn5.go.th
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ chumphaechanu.kkn5.go.th
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ banhae.kkn5.go.th
40050082 บ้านโนนทองหลาง nonthonglang.kkn5.go.th
40050083 บ้านไชยสอ chaisoa.kkn5.go.th
40050084 ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ phaikudhin.kkn5.go.th
40050085 บ้านหนองสังข์ nongsang.kkn5.go.th
40050086 ชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี chumchonnongsai.kkn5.go.th
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา nongwaponsila.kkn5.go.th
40050088 บ้านนาเพียง napiang.kkn5.go.th
40050089 โนนงามศึกษา nonngam.kkn5.go.th
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา nongphue.kkn5.go.th
40050091 บ้านโนนโพธิ์ nonpho.kkn5.go.th
40050092 บ้านหนองไฮ nonghai.kkn5.go.th
40050093 บ้านอาจสามารถ atsamat.kkn5.go.th
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม nanongthum.kkn5.go.th
40050095 บ้านโนนโก nonkho.kkn5.go.th
40050096 บ้านวังยาว wangyaw.kkn5.go.th
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม nonkhos.kkn5.go.th
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู chunchonnonhun.kkn5.go.th
40050100 บ้านโนนบุรุษ nonburus.kkn5.go.th
40050101 บ้านโนนลาน nonlan.kkn5.go.th
40050102 หนองม่วงประชานุกูล nongmuang.kkn5.go.th
40050103 บ้านร่องแซง rongsang.kkn5.go.th
40050104 บ้านโนนชาติ nonchat.kkn5.go.th
40050105 บ้านหอย banhoi.kkn5.go.th
40050106 บ้านโคกสูง koksung.kkn5.go.th
40050107 บ้านโนนอุดม nonaudom.kkn5.go.th
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร kongudom.kkn5.go.th
40050109 บ้านนาคำน้อย nakhumnoi.kkn5.go.th
40050110 บ้านโป่งแห้ง phonghang.kkn5.go.th
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา faihin.kkn5.go.th
40050112 วังหินลาดวังเจริญ wanghinlad.kkn5.go.th
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี nongphainadee.kkn5.go.th
40050114 บ้านธาตุ bantaat.kkn5.go.th
40050115 หนองกุงพิทยาคม nonggungpit.kkn5.go.th
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 nongkiad205.kkn5.go.th
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง nongnamthang.kkn5.go.th
40050119 โคกสูงสำราญ koksungsamran.kkn5.go.th
40050120 ชุมชนหนองคะเน nongkane.kkn5.go.th
40050121 บ้านโนนแหลมทอง nonlamthong.kkn5.go.th
40050122 หนองขามวิทยาคาร nongkhamwit.kkn5.go.th
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง nonsa-at.kkn5.go.th
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ wanghukwang.kkn5.go.th
40050125 บ้านยอดห้วย yodhuai.kkn5.go.th
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล kudkhe.kkn5.go.th
40050127 หนองไผ่พิทยาคม nongphaipit.kkn5.go.th
40050128 บ้านหนองเสาเล้า nongsaolao.kkn5.go.th
40050129 หนองหว้าวิทยา nongwawit.kkn5.go.th
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ suksombun.kkn5.go.th
40050131 บ้านหนองโพงโพด nongpongpod.kkn5.go.th
40050132 บ้านหนองศาลา nongsala.kkn5.go.th
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง sarnjod.kkn5.go.th
40050135 หนองกระบือวิทยาคม nongkabue.kkn5.go.th
40050136 บ้านซำยาง samyang.kkn5.go.th
40050137 บ้านซำจำปา samjumpa.kkn5.go.th
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง wangkhondang.kkn5.go.th
40050139 อ่างทองวิทยาคม angthong.kkn5.go.th
40050140 บ้านนาอุดม na-udom.kkn5.go.th
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว nonsamran.kkn5.go.th
40050142 แสงบัวทอง saengbuathong.kkn5.go.th
40050143 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม bannonghai.kkn5.go.th
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา bansiyaek.kkn5.go.th
40050145 ท่ากุญชร tagunchon.kkn5.go.th
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน nanjan.kkn5.go.th
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง panamtiang.kkn5.go.th
40050149 บ้านบริบูรณ์ boribun.kkn5.go.th
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ banpong.kkn5.go.th
40050151 บ้านผาขาม pakham.kkn5.go.th
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ tachangnoi.kkn5.go.th
40050153 บ้านสวนสวรรค์ suansawan.kkn5.go.th
40050154 บ้านโสกจานนาดี sokjannadee.kkn5.go.th
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ banmai.kkn5.go.th
40050156 บ้านโนนงาม bannonngam.kkn5.go.th
40050157 ภูห่านศึกษา phuhan.kkn5.go.th
40050159 บ้านหนองปลาซิว nongpasiw.kkn5.go.th
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม banwangpoem.kkn5.go.th
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ nonwanfai.kkn5.go.th
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ banbungmen.kkn5.go.th
40050163 บ้านปากห้วยฝาง pakhuaifang.kkn5.go.th
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ sokhadsawan.kkn5.go.th
40050165 บ้านห้วยทรายขาว huaisaikhaw.kkn5.go.th
40050166 บ้านท่าช้าง bantachang.kkn5.go.th
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา kaminnonhuana.kkn5.go.th
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ kokkung.kkn5.go.th
40050170 บ้านโคกม่วง kokmuang.kkn5.go.th
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) kokmaingam.kkn5.go.th
40050172 บ้านศรีสุข bansrisuk.kkn5.go.th
40050173 บ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว sokrang.kkn5.go.th
40050175 บ้านป่าน banpan.kkn5.go.th
40050176 อนุบาลสีชมพู anubansichomphu.kkn5.go.th
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา nongtakaipit.kkn5.go.th
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม bannonthonglang.kkn5.go.th
40050180 บ้านโคกป่ากุง kokpakung.kkn5.go.th
40050182 บ้านสันติสุข santisuk.kkn5.go.th
40050183 บ้านหนองโก bannonggo.kkn5.go.th
40050184 โสกเต็นวิทยาคม soktenwit.kkn5.go.th
40050185 บ้านหนองแดง nongdang.kkn5.go.th
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ bannongtum.kkn5.go.th
40050187 บ้านกุดขอนแก่น kudkhonkaen.kkn5.go.th
40050188 บ้านไคร่นุ่น bankhainun.kkn5.go.th
40050189 บ้านค้อ bankor.kkn5.go.th
40050190 บ้านโนนสำราญ nonsamlan.kkn5.go.th
40050192 บ้านเลิงแสง loengsang.kkn5.go.th
40050193 หนองโพนนาหม่อ nongponnamoa.kkn5.go.th
40050194 จตุรคามรังสรรค์ jaturakam.kkn5.go.th
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี bannapang.kkn5.go.th
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา kuddukwit.kkn5.go.th
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา dindam.kkn5.go.th
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ nongtumnon.kkn5.go.th
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ kudkanpachasan.kkn5.go.th
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา koksongpueai.kkn5.go.th
40050201 บ้านทุ่งชมพู teungchomphu.kkn5.go.th
40050202 บ้านหนองพลวง nongpluang.kkn5.go.th
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา huaikeenu.kkn5.go.th
40050205 บ้านกุดน้ำใส kudnamsai.kkn5.go.th
40050206 บ้านนาชุมแสง nachumsang.kkn5.go.th
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม nongyanglan.kkn5.go.th
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง bannonglumpuk.kkn5.go.th
40050210 บ้านหัวฝาย huafai.kkn5.go.th
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา nonudomsa-at.kkn5.go.th
40050212 บ้านคำใหญ่ kumyai.kkn5.go.th
40050213 นาหว้านาเจริญ nawa.kkn5.go.th
40050214 บ้านโนนกระเดา nonkadao.kkn5.go.th
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ nonsombun.kkn5.go.th
40050216 โสกห้างศึกษา sokhang.kkn5.go.th
40050218 ห้วยชันวิทยา huaichan.kkn5.go.th
40050219 ภูเวียงวิทยายน phuwiangwit.kkn5.go.th
40050220 บ้านโคกสูงวิทยา bankoksungwit.kkn5.go.th
40050221 บ้านแดง bandang.kkn5.go.th
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา pothong.kkn5.go.th
40050223 บ้านโคกสง่า koksanga.kkn5.go.th
40050224 บ้านเรือ banruea.kkn5.go.th
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร suankuai.kkn5.go.th
40050226 บ้านนาก้านเหลือง nakanlueang.kkn5.go.th
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา ponpheg.kkn5.go.th
40050228 อนุบาลภูเวียง anubanphuwiang.kkn5.go.th
40050229 บ้านหนองขาม nongkham.kkn5.go.th
40050230 บ้านเมืองเก่า mueangkao.kkn5.go.th
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ hinrong.kkn5.go.th
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ bannongnakam.kkn5.go.th
40050233 บ้านหนองบัว nongbua.kkn5.go.th
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ traikham.kkn5.go.th
40050235 บ้านสงเปือย songpueai.kkn5.go.th
40050236 บ้านอ่างศิลา angsila.kkn5.go.th
40050237 บ้านโคกไร่ kokrai.kkn5.go.th
40050238 บ้านถ้ำแข้ thamkae.kkn5.go.th
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา nongkungsoen.kkn5.go.th
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา nongkalang.kkn5.go.th
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา nonsila.kkn5.go.th
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน nongkung.kkn5.go.th
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา koksahakorn.kkn5.go.th
40050245 บ้านวังขอนแดง banwangkhondang.kkn5.go.th
40050248 บ้านหัน banhun.kkn5.go.th
40050249 บ้านโคกกลางวิทยา kokklangwit.kkn5.go.th
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา nongpagwan.kkn5.go.th
40050251 บ้านห้วยบง huaibong.kkn5.go.th
40050252 บ้านพระบาท prabat.kkn5.go.th
40050253 บ้านหว้าทอง wathong.kkn5.go.th
40050254 นาฝายวิทยา nafaiwit.kkn5.go.th
40050255 บ้านสะแกเครือ sakaekuea.kkn5.go.th
40050256 บ้านสองคอน songkon.kkn5.go.th
40050257 บ้านโนนคอม nonkom.kkn5.go.th
40050258 บ้านป่ากล้วย pakuai.kkn5.go.th
40050259 บ้านสว่างโนนสูง sawangnonsung.kkn5.go.th
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ bannonsawang.kkn5.go.th
40050261 บ้านนาน้ำซำ nanamsum.kkn5.go.th
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา nonghaew.kkn5.go.th
40050263 บ้านวังสวาบ wangsawab.kkn5.go.th
40050264 บ้านเขาวง bankaowong.kkn5.go.th
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ subsombun.kkn5.go.th
40050266 ชีพอนุสรณ์ cheepanusorn.kkn5.go.th
40050267 บ้านซำภูทอง sunputhong.kkn5.go.th
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ namoanonlan.kkn5.go.th
40050269 บ้านกุดธาตุ kudthat.kkn5.go.th
40050270 บ้านโคกนาฝาย koknafai.kkn5.go.th
40050271 บ้านนาดี bannadee.kkn5.go.th
40050272 บ้านสะอาด bansa-at.kkn5.go.th
40050273 บ้านหัวภู huaphu.kkn5.go.th
40050274 หนองแวงวิทยา nongwangwit.kkn5.go.th
40050275 บ้านขนวน kanuan.kkn5.go.th
40050276 บ้านศาลาดิน saladin.kkn5.go.th
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร nongkungkotchasan.kkn5.go.th
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา nongpu.kkn5.go.th
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ kuemchat.kkn5.go.th
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า nongyaplong.kkn5.go.th
40050281 บ้านหนองหอย bannonghoi.kkn5.go.th
40050282 บ้านหนองนาคำ nongnakham.kkn5.go.th
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า kaowong.kkn5.go.th


เขินอ่ะ

อะไรก็ไม่รู้

เห็นด้วยๆ

ซึ้งจังเลย

ขำฮาตรึม

ความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)

facelist

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  

GMT+7, 5-7-2022 19:09 , Processed in 0.029004 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 120 หมู่ 9 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทร 0-4331-2505 FAX: 0-4331-2850 E-Mail:khonkaen5@gmail.com

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน